';

Предстоящи събития

Следващата обучителна проява на БАУАГ ще се състои от 2 до 4 ноември 2018 г., отново в RIU Правец. Тя ще бъде с международно участие и ще се организира и проведе съвместно с Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound като Първи български курс на Ian Donald Schools.

Ще гостуват президентите на Ian Donald Inter-University School проф. Асим Куряк и проф. Франк Червенак, проф. Джовани Мони (президент на Ian Donald School за Европа), проф. Мирослав Вилгош (ректор на Медицинския университет във Варшава и вицепрезидент на  Ian Donald School за Източна Европа. 

Наш партньор в организацията и провеждането на курса ще бъде Вастелс-Бъргария.

 

 

ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ИЪН ДОНАЛД КУРС

 

Организиран от

 IAN DONARD INTERNATIONAL SCHОOL OF ULTRASOUND

СЪВМЕСТНО С

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА

2-4 ноември 2018 г.

Хотел „Риу Правец”

 

Организационен комитет:

 

Проф. Асен Николов, дм. СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Катедра по акушерство и гинекология, МФ – Медицински университет, София.

Доц. Виолета Димитрова, дм. СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Катедра по акушерство и гинекология, МФ – Медицински университет, София; МЦ „Фемина”, София.

Проф. Димитър Марков, дм. ФОЗ – Медицински университет, София; МЦ „Марковс”, София.

Доц. Румен Димитров, дм. СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Катедра по акушерство и гинекология, МФ – Медицински университет, София; МЦ „Фемина”, София.

Проф. Стоимен Иванов, дмн. СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД.

 

 

ПРОГРАМА

 

2  ноември 2018 г., петък

 

16.00 – 19.00 ч. Регистрация

 

19.00  ч. Откриване на курса.

 

  1. 15 ч. Комбиниран скрининг и свободна фетална ДНК в първи триместър срещу инвазивна пренатална диагостика. Джовани Мони, болница „Микроситемико”, Каляри, Италия.

 

20.00 ч. Коктейл

 

 

3  ноември 2018 г., събота

 

9.00 – 11.00 ч. Лекционна програма (модератор доц. В. Димитрова)

 

Фетални синдроми, които могат да се диагностицират чрез различни режими на ехографско изследване. Асим Куряк, Медицински университети в Загреб и Сараево, Хърватска.

 

Как да консултираме пациентки при диагностициране на фетална аномалия? Франк Червенак, Университет „Корнел”, Ню Йорк, САЩ.

 

Спина бифида – диагноза и пренатална терапия. Мирослав Вилгош, Медицински университет – Варшава, Полша

 

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

 

11.30 – 13.00 ч. Лекционна програма (модератор проф.  Д. Марков)

 

Има ли свръхентусиазъм по отношение на НИПТ? Франк Червенак, Университет „Корнел”, Ню Йорк, САЩ.

 

Ехографско изследване след НИПТ. Димитър Марков, дмн, ФОЗ – Медицински университет, София; МЦ „Марковс”, София.

 

Големите акушерски синдроми – превенция или лечение? Валентина Мазнейкова, дм, МБАЛ „Св. София, София.

13.00  – 13.30 ч. Демонстрации на живо с апаратура Mindray (спонсорирано от Инфинита). Петър Игнатов, д.м.

 

13.30  – 14.30 ч. Обяд

 

14.30 – 16.00 ч. Лекционна програма (модератор доц. В. Мазнейкова)

 

Доплерово изследване при бременности с интраутеринна ретардация на плода. Виолета Димитрова, дм, СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД; МЦ „Фемина”, София.

 

Цветен Доплер в скрининга на феталното сърце. Наталия Евтимова, дм, МЦ „Фемина”, София..

 

Доплерово изследване при монохориална многоплодна бременност. Кристина Чачева, МБАЛ „Надежда”, София.

 

16.00 – 16. 30 ч . Кафе пауза

 

16.30 – 18. 00 ч. Лекционна програма (модератор проф. А. Николов)

 

Eхографски маркери при инфекции на плода. Елена Павлова, дм, МЦ „Марковс”, София.

 

Специфични ехографски характеристики при различни аднексиални формации.  Румен Димитров, дм, СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, МЦ „Фемина”, София.

 

Практическо приложение на 3D ехографията в гинекологията. Диляна Атанасова, дм, МЦ „Марковс”, София.

 

20.00 ч. Официална вечеря

 

 

4 ноември 2018 г., неделя  

 

9.00 – 11.00 ч. Лекционна програма

 

Генетични тестове при диагностициране на фетална аномалия – какво, кога, защо? Алексей Савов, дм, СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД.

 

Ултразвукова диагноза на ектопичната бременност. Румен Димитров, дм, СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, МЦ „Фемина”, София.

 

Феталната медицина и ехографията през призмата на правото. Адв. д-р Мария Петрова, Кантора по медицинско право „LexMedica”, София.

 

11.00 ч. Закриване на курса

 


Курсове

От създаването си БАУАГ е организирала и провела 14 обучителни курса по ултразвук в акушерството и гинекологията:
28-30 септември 2007 г., гр. Банкя с 55 участници
15-17 февруари 2008 г., Арбанаси с 89 участници
26-28 септември 2008 г., гр. Банкя със 157 участници
15-17 май 2009 г. комплекс “Слънчев ден” с 97 участници
2 – 4 октомври 2009 г., хотел „Селект”, гр. Велинград със 146 учасгтници
5-7 ноември 2010 г., гр. Правец със 171 участници
4-6 ноември 2011 г., гр. София, хотел „Родина” със 140 участници
2-4 ноември 2012 г., гр. Хисар със 162 участници
1-3 ноември 2013 г., гр. Правец със 186 участници
21-23 ноември 2014 г, гр. Правец с 237 участници
6-8 ноември 2015 г., гр. Правец с 281 участници
4-6 ноември 2016 г., гр. Правец с 286 участници
3-5 ноември 2017 г., гр. Правец с 225 участници


Ръководство

БАУАГ е регистрирана от СГС по ф.д.№846/2007 г. и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20070309002

С решение на Общото събрание на сдружението от 21 февруари 2015 г. Управителният съвет на БАУАГ е в състав от 5 души:

доц. Виолета Димитрова – председател
проф. Стоимен Иванов
проф. Асен Николов
проф. Димитър Марков – главен редактор на списанието на БАУАГ
доц. Румен Димитров – секретар


НОВА СТАТИЯ

СДФГХЙКЛ;’Ю

ДРГФХЙКЛ.Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (наричана за краткост по-нататък БАУАГ) е сдружение с идеална цел на лекари и други медицински и немедицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска или друга професионална дейност в областта на акушерството и гинекологията, майчиното, детското и общественото здравеопазване или медицинската наука и техника, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.