';

Предстоящи събития

XIV-тият Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие ще се проведе в RIU Pravets Resort, в периода от 08 до 10 ноември 2019 г. 

Наш партньор в организацията и провеждането на курса ще бъде Вастелс-Бъргария. Повече информация можете да видите тук.

Програмата можете да видите по-долу.

Организационен комитет:

 

Проф. Асен Николов, дм. СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Катедра по акушерство и гинекология, МФ – Медицински университет, София.

Доц. Виолета Димитрова, дм. СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Катедра по акушерство и гинекология, МФ – Медицински университет, София; МЦ „Фемина”, София.

Проф. Димитър Марков, дм. ФОЗ – Медицински университет, София; МЦ „Марковс”, София.

Доц. Румен Димитров, дм. СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Катедра по акушерство и гинекология, МФ – Медицински университет, София; МЦ „Фемина”, София.

Проф. Стоимен Иванов, дмн. СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД.

 

 

Предварителни теми

Основи на 3Д ехографията в акушерството.

Клинично приложение на 3Д ехографията в акушерството.

Биометрия на плода – правила и клинични приложения.

Фетална ехокардиография.

Ехографско изследване при анемия на плода.

УЗИ в гинекологията – основни положения.

УЗИ в детско-юношеската възраст.

УЗИ в репродуктивна възраст – нормални ехографски находки.

УЗИ през климактериума и след менопаузата.

Фетоцид – има ли място у нас?

Клинично приложение на ехографията при бременни с прееклампсия и диабет.

Акрания-екзенцефалия-аненцефалия. Клинични случаи.

Неинвазивно изследване чрез свободна ФДНК.

Ехография между 11-13+6 г.с. НТ, носна кост, дуктус венозус, трикуспидна регургитация.

 

Лектори

Д-р Филип Локе, Белгия

Проф. Алексей Савов

Доц. Виолета Димитрова

Д-р Диляна Атанасова

Проф. Димитър Марков

Д-р Елена Павлова

Проф. Емил Ковачев

Д-р Жени Панайотова

Д-р Ибрям Ибрям

Д-р Ивалина Димитрова

Д-р Кристина Чачева

Д-р Наталия Евтимова

Доц. Румен Димитров

Д-р Сесил Кедикова

 

 

ПРОГРАМА

 

8  ноември 2019 г., петък 

16.00 – 19.00 ч. Регистрация 

19.00  ч. Откриване на курса. 

19.15 ч. Ефектът на НИПТ върху инвазивните процедури за пренатална диагностика (The effects of NIPT on invasive procedures). Филип Локе, UZA Университетска болница, Антверпен, Белгия.    

20.00 ч. Коктейл

 

9  ноември 2019 г., събота 

9.00 – 11.00 ч. Лекционна програма (модератор проф. Димитър Марков) 

 • Биометрия на плода – клинични приложения. Доц. Виолета Димитрова, дм, СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Катедра по акушерство и гинекология, МФ – Медицински университет, МЦ „Фемина”, София.
 • Основи на 3D ехографията в акушерството. Д-р Елена Павлова, дм, МЦ „Марковс”, София.
 • Клинично приложение на 3D ехографията в акушерството. Проф. Димитър Марков, дмн, ФОЗ – Медицински университет, София; МЦ „Марковс”, София.

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. Лекционна програма (модератор доц. Виолета Димитрова

 • Улеснено визуализиране чрез 3D/4D ехография при подбрани случаи (Enhanced visualization in selected cases with3D/4D ultrasound). Филип Локе, UZA Университетска болница, Антверпен, Белгия.   
 • Ехографско изследване при Rh-изоимунизация/анемия на плода.  Д-р Кристина Чачева, МБАЛ «Надежда», София.
 • Налага ли клиничната практика регламентирането на фетоцид у нас? Д-р Ж. Панайотова, МБАЛ «Надежда», София.

13.00  – 13.45 ч. Демонстрация „на живо” на ехографска апаратура на  фирма General Electric. 

13.45  – 14.30 ч. Обяд 

14.30 – 16.00 ч. Лекционна програма (модератори доц. Валентина Мазнейкова, д-р Елена Павлова))

 • Клинично приложение на ехографията при бременни с прееклампсия и диабет.  Д-р Ибрям Ибрям, СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, София.
 • Аберантна дясна a. subclavia – и сега какво? Д-р Наталия Евтимова, дм, МЦ „Фемина”, София.
 • Ехография между 11-13+6 г.с. НТ, носна кост, дуктус венозус, трикуспидна регургитация. Д-р Ивалина Димитрова, специализант, СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, София.

16.00 – 16. 15 ч . Кафе пауза  

16.15 – 17.00 ч. . Демонстрация „на живо” – представяне на ултразвуков апарат HERA на фирме Samsung – Medison. 

17.00 – 19. 00 ч. Лекционна програма (модератор проф. Асен Николов)

 • Трансвагинално ултразвуково изследване – основни принципи и техника. Д-р Диляна Атанасова, дм, МЦ «Марковс», София.
 • Ултразвуково изследване в детско-юношеската възраст. Д-р Сесил Кедикова, дм, СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, София.
 • Ултразвуково изследване в репродуктивна възраст – най-чести ехографски находки. Д-р Диляна Атанасова, дм, МЦ «Марковс», София.
 • Ултразвуково изследване в постменопаузата. Доц. Румен Димитров, дм,  СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, София, Катедра по акушерство и гинекология, МФ – Медицински университет, МЦ «Фемина».

20.00 ч. Официална вечеря 

 

10 ноември 2019 г., неделя  

9.00 – 11.00 ч. Лекционна програма (модератор доц. Румен Димитров).

 • Акрания-екзенцефалия-аненцефалия. Клинични случаи. Проф. Eмил Ковачев, дмн, Медицински университет – Варна.
 • Vasa praevia – диагноза и поведение. Д-р Славяна Галева, специализант, II САГБАЛ „Шейново”.
 • Скелетни дисплазии – диагноза и поведение. Д-р Емине Бикова, специализант, II САГБАЛ „Шейново”.
 • Микроделеционни синдроми в случаи с ехографски установени фетални малформации. Проф. Алексей Савов, дм, СБАЛАГ «Майчин дом» ЕАД, София, Национална генетична лаборатория.

14.00 ч. Общо събрание на БАУАГ.   


Курсове

От създаването си БАУАГ е организирала и провела 14 обучителни курса по ултразвук в акушерството и гинекологията:
28-30 септември 2007 г., гр. Банкя с 55 участници
15-17 февруари 2008 г., Арбанаси с 89 участници
26-28 септември 2008 г., гр. Банкя със 157 участници
15-17 май 2009 г. комплекс “Слънчев ден” с 97 участници
2 – 4 октомври 2009 г., хотел „Селект”, гр. Велинград със 146 учасгтници
5-7 ноември 2010 г., гр. Правец със 171 участници
4-6 ноември 2011 г., гр. София, хотел „Родина” със 140 участници
2-4 ноември 2012 г., гр. Хисар със 162 участници
1-3 ноември 2013 г., гр. Правец със 186 участници
21-23 ноември 2014 г, гр. Правец с 237 участници
6-8 ноември 2015 г., гр. Правец с 281 участници
4-6 ноември 2016 г., гр. Правец с 286 участници
3-5 ноември 2017 г., гр. Правец с 225 участници


Ръководство

БАУАГ е регистрирана от СГС по ф.д.№846/2007 г. и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20070309002

С решение на Общото събрание на сдружението от 21 февруари 2015 г. Управителният съвет на БАУАГ е в състав от 5 души:

доц. Виолета Димитрова – председател
проф. Стоимен Иванов
проф. Асен Николов
проф. Димитър Марков – главен редактор на списанието на БАУАГ
доц. Румен Димитров – секретар


НОВА СТАТИЯ

СДФГХЙКЛ;’Ю

ДРГФХЙКЛ.Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (наричана за краткост по-нататък БАУАГ) е сдружение с идеална цел на лекари и други медицински и немедицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска или друга професионална дейност в областта на акушерството и гинекологията, майчиното, детското и общественото здравеопазване или медицинската наука и техника, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.