';

XVII обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие

Уважаеми Дами и Господа,

XVII Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията ще се проведе в периода 10 – 12 ноември 2023 г. в Hyat Regency Pravets Resort, гр. Пварец.

 

Специален гост-лектор – проф. Мориц Дьоберт, Хамбург, Германия.

Мориц Дьоберт е консултант по акушерство и гинекология към университетския медицински център Hamburg-Eppendorf (UKE). Провел е специализация по фетална медицина към Harris Birthright Research Centre, King’s College Hospital в Лондон под прякото ръководство на проф. Кипрос Николаидес. Области, към които има специален интерес, са прееклампсията и многоплодната бременност. По време на специализацията си в Лондон участва в голямо многонационално мнотоцентрово проучване за превенция на късната прееклампсия. В момента е един от опитните медицински специалисти, извършващи лазерна хирургия в Обединеното кралство и Германия. Центърът е сред водещите немски високо специализирани центрове за лазерна терапия при монохориални близнаци в Германия. Занимава се активно и със изследователска дейност, като има публикации в научни списания с висок импакт-фактор.

 

Special Gest-Lecturer – Prof. Moritz Dobert

Moritz Döbert is currently working as a Consultant in Obstetrics and Gynaecology at University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE). He was trained in fetal medicine at Harris Birthright Research Centre, King’s College Hospital London, under the direct supervision of Professor Kypros Nicolaides. His areas of interest are preeclampsia and multiple pregnancy. During his time in London he undertook and completed a major multi-centre research project in prevention of late preeclampsia. In his current role, he is one of the leading fetal medicine specialists performing laser surgeries at UKE, which is one of Germany’s leading hospitals for fetal medicine and the largest referral centre for laser procedures in monochorionic twin pregnancies. He is very enthusiastic about research and has published in high impact peer reviewed journals.

В рамките на курса на 10.11.2023 г. ще се проведат демонстрации на живо на ехографска апаратура Voluson Expert 22 – със съдействието на GE Healthcare.

 

За регистрация и информация за лекционната програма, моля посетете https://bauog-2023.com/

Лекционната програма можете да видите и ТУК


XVI Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията

Уважаеми Дами и Господа,

XVI Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията ще се проведе в периода 11 – 13 ноември 2022 г. в Конферентен център, хотел „Маринела“, гр. София.

Курсът ще се проведе в традиционната си присъствена форма при спазване на всички действащи към момента на неговото протичане противоепидемични мерки и държавни рестрикции. 

За повече информация посетете https://bauog-2022.com/


XV-ти Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията

Уважаеми дами и господа,

Бихме желали да Ви уведомим, че петнадесетият обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията ще се проведе от 12 до 14 ноември 2021 г., в RIU Pravets Resort.

Повече информация можете да получите на адрес: https://bauog-2021.com/


Предстоящи събития

Покана за общо събрание на БАУАГ

Управителният съвет на Българската асоциация за ултразвук в акушерството и гинекологията с решение от 24.02.2020 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.14 от Устава на БАУАГ свиква общо събрание на асоциацията на 04.04.2020 г. от 11.00 ч. в зала „Арена“ на хотел „Арена ди Сердика” на ул.”Будапеща”№2 в гр. София при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на БАУАГ за периода от 2015 г.
  2. Финансов отчет на БАУАГ за периода от 2015 г.
  3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на БАУАГ.
  4. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния съвет.
  5. Избор на Управителен съвет и Председател
  6. Избор на главен редактор и редакционна колегия на „Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията”.
  7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.


Курсове

От създаването си БАУАГ е организирала и провела 14 обучителни курса по ултразвук в акушерството и гинекологията:
28-30 септември 2007 г., гр. Банкя с 55 участници
15-17 февруари 2008 г., Арбанаси с 89 участници
26-28 септември 2008 г., гр. Банкя със 157 участници
15-17 май 2009 г. комплекс “Слънчев ден” с 97 участници
2 – 4 октомври 2009 г., хотел „Селект”, гр. Велинград със 146 учасгтници
5-7 ноември 2010 г., гр. Правец със 171 участници
4-6 ноември 2011 г., гр. София, хотел „Родина” със 140 участници
2-4 ноември 2012 г., гр. Хисар със 162 участници
1-3 ноември 2013 г., гр. Правец със 186 участници
21-23 ноември 2014 г, гр. Правец с 237 участници
6-8 ноември 2015 г., гр. Правец с 281 участници
4-6 ноември 2016 г., гр. Правец с 286 участници
3-5 ноември 2017 г., гр. Правец с 225 участници


12