';

Предстоящи събития

Следващата обучителна проява на БАУАГ ще се състои от 2 до 4 ноември 2018 г., отново в RIU Правец. Тя ще бъде с международно участие и ще се организира и проведе съвместно с Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound като Първи български курс на Ian Donald Schools.

Ще гостуват президентите на Ian Donald Inter-University School проф. Азим Куряк и проф. Франк Червенак, проф. Джовани Мони (президент на Ian Donald School за Европа), проф. Мирослав Вилгош (ректор на Медицинския университет във Варшава и вицепрезидент на  Ian Donald School за Източна Европа. Програмата на събитието е в процес на изготвянe и уточняване и ще бъде обявена своевременно. 

Наш партньор в организацията и провеждането на курса ще бъде Вастелс-Бъргария.


Курсове

От създаването си БАУАГ е организирала и провела 14 обучителни курса по ултразвук в акушерството и гинекологията:
28-30 септември 2007 г., гр. Банкя с 55 участници
15-17 февруари 2008 г., Арбанаси с 89 участници
26-28 септември 2008 г., гр. Банкя със 157 участници
15-17 май 2009 г. комплекс “Слънчев ден” с 97 участници
2 – 4 октомври 2009 г., хотел „Селект”, гр. Велинград със 146 учасгтници
5-7 ноември 2010 г., гр. Правец със 171 участници
4-6 ноември 2011 г., гр. София, хотел „Родина” със 140 участници
2-4 ноември 2012 г., гр. Хисар със 162 участници
1-3 ноември 2013 г., гр. Правец със 186 участници
21-23 ноември 2014 г, гр. Правец с 237 участници
6-8 ноември 2015 г., гр. Правец с 281 участници
4-6 ноември 2016 г., гр. Правец с 286 участници
3-5 ноември 2017 г., гр. Правец с 225 участници


Ръководство

БАУАГ е регистрирана от СГС по ф.д.№846/2007 г. и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20070309002

С решение на Общото събрание на сдружението от 21 февруари 2015 г. Управителният съвет на БАУАГ е в състав от 5 души:

доц. Виолета Димитрова – председател
проф. Стоимен Иванов
проф. Асен Николов
проф. Димитър Марков – главен редактор на списанието на БАУАГ
доц. Румен Димитров – секретар


НОВА СТАТИЯ

СДФГХЙКЛ;’Ю

ДРГФХЙКЛ.Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (наричана за краткост по-нататък БАУАГ) е сдружение с идеална цел на лекари и други медицински и немедицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска или друга професионална дейност в областта на акушерството и гинекологията, майчиното, детското и общественото здравеопазване или медицинската наука и техника, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.