Прояви

Курсове

От създаването си БАУАГ е организирала и провела 14 обучителни курса по ултразвук в акушерството и гинекологията: 28-30 септември 2007 г., гр. Банкя с 55 участници 15-17 февруари 2008 г., Арбанаси с 89 участници 26-28 септември 2008 г., гр. Банкя със 157 участници 15-17 май 2009 г. комплекс “Слънчев ден” […]

Какво е БАУАГ

  Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (наричана за краткост по-нататък БАУАГ) е сдружение с идеална цел на лекари и други медицински и немедицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска или друга професионална дейност в областта на акушерството и гинекологията, майчиното, детското и общественото здравеопазване или медицинската наука […]