Списък на учредителите

Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията е създадена с Учредително събрание, проведено на 20.10.2006 г. в гр. София с участието на:

 • проф. Тодор Чернев
 • проф. Стоимен Иванов
 • доц. Николай Доганов
 • доц. Никола Василев
 • доц. Елиан Рачев
 • Виолета Димитрова
 • Петър Ургински
 • Дарина Владова
 • Румен Велев
 • Мариана Цанкова
 • Красимира Щерева
 • Живка Карагьозова
 • Румен Димитров
 • Антони Ненов
 • Емил Моллов
 • Димитър Марков
 • Петър Марков
 • Дориан Босев
 • Красимира Пенкова
 • Боряна Балтаджиева
 • Анелия Барбова
 • Христо Василев
 • Татяна Василева-Димитрова
 • Кристиан Йончев
 • Ралица Николова
 • Атанас Чернев
 • Мария Палавеева
 • Мая Иванова
 • Радослав Йорданов
 • Светлана Врагалева
 • Милена Христова
 • Мирослава Апостолова
 • Иван Сигридов
 • Диляна Герова
 • Елена Павлова
 • Мария Атанасова
 • Местуне Шефкетова
 • Йорданка Делчева
 • Таня Тимева
 • Ангел Анчев
 • Юри Хранов
 • Милена Цолова

 

Управителен съвет от основаването на БАУАГ до 2015 г.:

 • проф. Тодор Чернев – председател
 • проф. Стоимен Иванов
 • доц. Николай Доганов
 • доц. Виолета Димитрова
 • доц. Димитър Марков
 • доц. Румен Димитров

 

Управителен съвет от 2015 г.:

 • доц. Виолета Димитрова – председател
 • доц. Румен Димитров – секретар
 • проф. Асен Николов
 • проф. Димитър Марков
 • д-р Елена Павлова

 

Асоциацията е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел от Софийски градски съд с Решение №1/30.01.2007 г. по фирмено дело №846/2007 г.