Предстоящи събития

XVI Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията

Уважаеми Дами и Господа, XVI Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията ще се проведе в периода 11 – 13 ноември 2022 г. в Конферентен център, хотел „Маринела“, гр. София. Курсът ще се проведе в традиционната си присъствена форма при спазване на всички действащи към момента на неговото протичане […]

XV-ти Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията

Уважаеми дами и господа, Бихме желали да Ви уведомим, че петнадесетият обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията ще се проведе от 12 до 14 ноември 2021 г., в RIU Pravets Resort. Повече информация можете да получите на адрес: https://bauog-2021.com/

Предстоящи събития

Покана за общо събрание на БАУАГ Управителният съвет на Българската асоциация за ултразвук в акушерството и гинекологията с решение от 24.02.2020 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.14 от Устава на БАУАГ свиква общо събрание на асоциацията на 04.04.2020 г. от 11.00 ч. в зала „Арена“ на хотел […]