Уважаеми Дами и Господа,

XVII Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията ще се проведе в периода 10 – 12 ноември 2023 г. в Hyat Regency Pravets Resort, гр. Пварец.

 

Специален гост-лектор – проф. Мориц Дьоберт, Хамбург, Германия.

Мориц Дьоберт е консултант по акушерство и гинекология към университетския медицински център Hamburg-Eppendorf (UKE). Провел е специализация по фетална медицина към Harris Birthright Research Centre, King’s College Hospital в Лондон под прякото ръководство на проф. Кипрос Николаидес. Области, към които има специален интерес, са прееклампсията и многоплодната бременност. По време на специализацията си в Лондон участва в голямо многонационално мнотоцентрово проучване за превенция на късната прееклампсия. В момента е един от опитните медицински специалисти, извършващи лазерна хирургия в Обединеното кралство и Германия. Центърът е сред водещите немски високо специализирани центрове за лазерна терапия при монохориални близнаци в Германия. Занимава се активно и със изследователска дейност, като има публикации в научни списания с висок импакт-фактор.

 

Special Gest-Lecturer – Prof. Moritz Dobert

Moritz Döbert is currently working as a Consultant in Obstetrics and Gynaecology at University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE). He was trained in fetal medicine at Harris Birthright Research Centre, King’s College Hospital London, under the direct supervision of Professor Kypros Nicolaides. His areas of interest are preeclampsia and multiple pregnancy. During his time in London he undertook and completed a major multi-centre research project in prevention of late preeclampsia. In his current role, he is one of the leading fetal medicine specialists performing laser surgeries at UKE, which is one of Germany’s leading hospitals for fetal medicine and the largest referral centre for laser procedures in monochorionic twin pregnancies. He is very enthusiastic about research and has published in high impact peer reviewed journals.

В рамките на курса на 10.11.2023 г. ще се проведат демонстрации на живо на ехографска апаратура Voluson Expert 22 – със съдействието на GE Healthcare.

 

За регистрация и информация за лекционната програма, моля посетете https://bauog-2023.com/

Лекционната програма можете да видите и ТУК