Archive for:

XV-ти Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията

Уважаеми дами и господа, Бихме желали да Ви уведомим, че петнадесетият обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията ще се проведе от 12 до 14 ноември 2021 г., в RIU Pravets Resort. Повече информация можете да получите на адрес: https://bauog-2021.com/

READ MORE »

Предстоящи събития

Покана за общо събрание на БАУАГ Управителният съвет на Българската асоциация за ултразвук в акушерството и гинекологията с решение от 24.02.2020 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.14 от Устава на БАУАГ свиква общо събрание на асоциацията на 04.04.2020 г. от 11.00 ч. в зала „Арена“ на хотел […]

READ MORE »

Курсове

От създаването си БАУАГ е организирала и провела 14 обучителни курса по ултразвук в акушерството и гинекологията: 28-30 септември 2007 г., гр. Банкя с 55 участници 15-17 февруари 2008 г., Арбанаси с 89 участници 26-28 септември 2008 г., гр. Банкя със 157 участници 15-17 май 2009 г. комплекс “Слънчев ден” […]

READ MORE »

Ръководство

БАУАГ е регистрирана от СГС по ф.д.№846/2007 г. и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20070309002 Членове на управителния съвет на дружеството за периода 2007-2014 г.: проф. Тодор Чернев – председател доц. Николай Доганов проф. Стоимен Иванов доц. Виолета Димитрова доц. Румен Димитров […]

READ MORE »