Уважаеми Дами и Господа,

XVI Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията ще се проведе в периода 11 – 13 ноември 2022 г. в Конферентен център, хотел „Маринела“, гр. София.

Курсът ще се проведе в традиционната си присъствена форма при спазване на всички действащи към момента на неговото протичане противоепидемични мерки и държавни рестрикции. 

За повече информация посетете https://bauog-2022.com/