Списък на учредителите

Учредителите на асоциацията са:
проф. Тодор Чернев
проф. Стоимен Иванов
доц. Николай Доганов
доц. Никола Василев
доц. Елиан Рачев
Виолета Димитрова
Петър Ургински
Дарина Владова
Румен Велев
Мариана Цанкова
Красимира Щерева
Живка Карагьозова
Румен Димитров
Антони Ненов
Емил Моллов
Димитър Марков
Петър Марков
Дориан Босев
Красимира Пенкова
Боряна Балтаджиева
Анелия Барбова
Христо Василев
Татяна Василева-Димитрова
Кристиан Йончев
Ралица Николова
Атанас Чернев
Мария Палавеева
Мая Иванова
Радослав Йорданов
Светлана Врагалева
Милена Христова
Мирослава Апостолова
Иван Сигридов
Диляна Герова
Елена Павлова
Мария Атанасова
Местуне Шефкетова
Йорданка Делчева
Таня Тимева
Ангел Анчев
Юри Хранов
Милена Цолова